Messe på litauisk

Valdemaras Lisovskis (foto: Peter Bjerke 2012-08-30)Vi inviterer til messe på litauisk søndag 22. mars kl. 14:00 i St. Torfinn. Det er p. Valdemaras LISOVSKIS som skal feire messe.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fastemandat for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift 2015

  1. Bot er en del av kristenlivet. Boten minner om og er uttrykk for omvendelsen som vi alle er forpliktet til, for å komme nærmere Kristus og våre lidende medmennesker.
  2. Boten er spesielt knyttet til skriftemål og personlig omvendelse, men også til årets fredager, til forberedelsen av store høytider og hendelser i livet og til andre felles botshandlinger i Kirken.
  3. Boten kan komme til uttrykk ved faste, dvs. ved å spise mindre enn vanlig, og ved abstinens, dvs. å avstå fra kjøtt eller annen føde. Boten kan også komme til uttrykk ved mer intens innsats i bønn og karitativt arbeid enn vanlig.
  4. Fastetiden er tiden for individuell og kollektiv forberedelse til påskehøytiden, bl.a. gjennom bot og korsveisandakter. Særlig følger vi dem som skal døpes under påskevigilien. Fastetiden begynner askeonsdag (i år: 18. februar). Denne dag samt langfredag (i år: 3. april) er felles faste- og abstinensdager i hele Kirken. Disse dager innbys vi også til å delta i de spesielle liturgiske feiringer.
  5. Fastebudet gjelder alle fra fylte 18 år til fylte 59 år, abstinensbudet alle fra fylte 14 år. Sykdom og andre spesielle forhold begrunner unntak fra faste- og abstinensbudet.

vapenOslo, 16. februar 2015.

✠ BERNT I. EIDSVIG CAN.REG.

Biskop av Oslo
og ap. administrator i Trondheim stift

Publisert i Aktiviteter, Katekese, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Messe på Askeonsdag 18. februar

Velkommen til messen i St. Torfinn på askeonsdag 18. februar 2015 kl. 18:00.

Askeonsdag er den dagen den førti dager lange fasten før påsken begynner. Ordet faste kommer fra norrønt «fasta», avledet av «fast», som egentlig betyr å «fastholde religiøse forskrifter».

Askeonsdag er faste- og abstinensdag. Abstinens betyr som oftest å avstå fra kjøtt, men Den nordiske bispekonferansen er litt vagere i sine regler: «Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.»

Publisert i Aktiviteter, Nyheter

Innsamling av fjorårets palmegrener

Vi er nærmere oss fastetiden, og samler derfor inn palmegrener fra i fjor som skal bruke til askeonsdag. Dere kan ta med palmegrener til kirken og legge de i kurven som står på bordet ved hovedinngangen. På forhånd tusen takk!

p. Tan

Les mer:
Om Askeonsdag
Hvorfor mottar katolikkene askekors på pannen askeonsdag?

Publisert i Aktiviteter, Nyheter

Messetider for Trysil og Tynset

MESSE I TRYSIL (se mer om tid og sted her)

SØNDAG 15. MARS
SØNDAG 19. APRIL
DET ER IKKE MESSE I MAI
SØNDAG 21. JUNI

MESSE I TYNSET (se mer om tid og sted her)

SØNDAG 22. FEBRUAR
SØNDAG 22. MARS
SØNDAG 26. APRIL
DET ER IKKE MESSE I MAI PGA FØRSTE KOMMUNION
SØNDAG 28. JUNI

Publisert i Aktiviteter, Nyheter, Trysil, Tynset, Utkantkatolikker

Velkommen til barne- og ungdomsdag 15. februar

Barn og ungdomsdag 15.2.2015

Bilde | Postet den by

Utnevnelse av ekstraordinære kommunionsutdelere

VåpenskjoldBiskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo har den 9. januar 2015 utnevnt Nguyen Ngoc Hung, Carlos Salcedo og Morten Stensberg til ekstraordinære kommunionsutdelere i St. Torfinn menighet i Hamar. Utnevnelsene gjelder for en periode på tre år frem til 9. januar 2018.

fra katolsk.no

Publisert i Nyheter

Velkommen til katekese lørdag 7. februar

KatekeseDet er katekeseundervisning på lørdag 7. februar 2015. Vi starter som vanlig med bønn i kirken kl. 10:30 og avslutter med messe kl. 13:30. Foreldrene er invitert til å være med i messen sammen med barna.

Foreldremøte
Foreldrene til første kommunions barn skal ha møte med Janina og p. Tan i kirken kl.10:30.

Husk dåsattest
Årets første kommunions barn og konfirmanter må snarest levere kopi av dåpsattest til Mia på kontoret eller p. Tan.

Vel møtt!!!

Publisert i Aktiviteter, Katekese, Nyheter

P. Tan innsettes som sogneprest

Peter Tan Duc Do Vår kjære p. Tan Peter Duc Do innsettes som sogneprest i menigheten under høymessen søndag 25. januar 2015.

Det blir fest og kirkekaffe i menighetslokalet etter messen. Alle er hjertelig velkommen!

Publisert i Aktiviteter, Nyheter

Foreldremøte for konfirmantene 10.1.2015

Kjære foreldre til menighetens ungdommer som går i 9. klasse og som skal konfirmeres i juni i år.

Som det står i Konfirmantheftet blir det foreldremøte den 10. januar, rett etter messen kl.13.30. Sakslisten for møtet handler om det praktiske rundt fermingssakramentet den 7. juni, katekesen og den obligatoriske konfirmanthelgen i april. Det er viktig at alle foreldre og konfirmanter møter opp, og tar med seg konfirmantheftet. Vi ønsker også å minne dere om at for å kunne bli konfirmert er det nødvendig at en kopi av dåpsattest leveres til presten. Fristen for å levere den er 10. januar 2015.

Hilsen fra Angela, Morten og p. Tan

Publisert i Katekese, Nyheter