KONFIRMANTHELG 2014: for 8. og 9. klasse

En helg hvor vi vil ha ekstra tid til å bli litt mer kjent med hverandre, høre foredrag, spise sammen, be sammen, lek osv. Derfor inviterer vi alle konfirmantene til konfirmanthelg for St. Gudmund – og St. Torfinn menighet.

Sted: St. Torfinn kirke

Oppmøte kl. 12:00 lørdag 18. oktober og avsluttes etter høymessen søndag 19. oktober.

Konfirmantene må ha med seg: sovpose, liggerunderlagt, tøy, innesko, og toalettsaker.

Dette er en del av underviningsprogrammet og derfor er det obligatorisk for alle å være med på konfirmanthelg.

Påmelding med navn, e-post, foresattes navn og telefon sendes til:

hamar@katolsk.no eller p. Tan: tan.peter@katolsk.no

Senest innen 11. oktober

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Familiemesse søndag 21.9

Katekese«La de små barn komme til meg.» Vi ønsker igjen alle velkommen til familiemesse på søndag kl. 11:00, som er litt ekstra tilrettelagt for barn og unge i messen. Kirkekaffe etter messen :)

Publisert i Nyheter, Aktiviteter | Merket med , ,

Loppemarked i St. Torfinn 12., 13. og 14.9

LoppemarkedVelkommen til årets store loppemarked i menighetslokalet til St. Torfinn!

Fredag 12.9 fra kl. 17: Kun åpent 1. etg. Det settes fram malerier av bl.a. lokale kunstnere som Gina Harboe og Arvid Røberg, fine bøker og penere ting som serviser og glass mm.

Lørdag 13.9 fra kl. 10-15 og søndag 14.9 kl. 12-14: Tradisjonelt loppemarked i 1. etasje og underetasjen i St. Torfinn, med MASSE LOPPER av forskjellige slag! Også noe møbler.

Hyggelig kaffekrok med salg av kaffe, vafler og pizzaruller på lørdag og søndag.

Publisert i Aktiviteter, Nyheter

SØNDAGSBLAD | søndag 7. september 2014 | 23. søndag (A)

Søndagsblad_uke36 (2)

Last opp pdf-fil for utskrift: Søndagsblad_uke36

Publisert i Nyheter, Søndagsblad

Spennende foredrag i kirkeakademiet torsdag 11.9 kl. 19

Notto ThelleProfessor Notto Thelle: «Vestlig Østenlengsel, kan den berike vår kristne tro og vårt språk?»

Sted: Storhamar kirke, torsdag 11.9.2014 kl. 19.00
Arrangør: Hamar kirkeakademi (hvor St. Torfinn er med) i samarbeid med Hamar menighets misjonsutvalg.

Ideer og tanker beveger seg over landegrenser og verdenshav. Vår kultur og våre tradisjoner berikes og utfordres. Kanskje også utvannes? Tanker og ideer fra andre religioner påvirker oss og blander seg med våre tradisjoner og vårt religiøse språk. Det synes å være inn i tiden å plukke litt herfra og litt derfra. Visdom fra buddhisme og Østens tankesett populariseres og omsettes til en rekke ulike skoler for personlighetsutvikling.

Ulike buddhistiske retninger har inspirert og engasjert søkende mennesker i vesten. Ikke minst har bøkene til trappist-munken Thomas Merton og filosofen Alan Watts åpnet opp en større in-teresse for Østens tenkere og religiøse tradisjoner.

Vi har bedt Notto Thelle, professor emeritus fra det teologiske universitet i Oslo, å se nærmere på hva som beriker og hva som er utfordringen i de filosofiske og religiøse strømninger vi mottar fra Østen.

Notto R Thelle har bodd og virket i Japan for Øst-Asiamisjonen. Han var fra 1985 til pensjonsalder professor i misjonsvitenskap og økumenikk ved UIO.

Publisert i Aktiviteter, Nyheter, Troens År | Merket med ,

Katekesestart lørdag 6.9 – husk foreldremøte

Katekesen er for barn fra og med 2. klasse og til og med 9. klasse. Vi skal begynne med bønn i kirken kl.10:30 og avslutte med messe kl.13:15. Håper mange foreldre kan komme til messe sammen med barna!

KONFIRMANT- OG FORELDREMØTE
Etter bønn i kirken skal konfirmantene og foreldrene ha et møte med p. Tan og kateketene i kirken.

DÅPSATTEST
3. og 9. klasse skal levere dåpsattest.

Publisert i Aktiviteter, Katekese, Nyheter

Loppemarked lørdag 13. september

Er det noe ting som du vil gi til loppemarked? Du kan ta det med deg til gårdplassen til prestegården og snakke med Maria Folan Martinsen 917 81 856 eller Terje F. Godager 906 85 633. På forhånd takk!

Publisert i Aktiviteter, Nyheter

SØNDAGSBLAD | søndag 24. august 2014 | 21. søndag (A)

SØNDAGSBLAD uke 34, søndag 24. august 2014. 21. søndag (A)

Last opp pdf-fil for utskrift: Søndagsblad uke34-2014

Publisert i Nyheter, Søndagsblad

Jubileumsfeiring 30. og 31. august i St. Torfinn menighet

Capture_sankttorfinn90 ÅR SIDEN MENIGHETENS OPPRETTELSE OG
75 ÅR SIDEN KIRKEBYGGET BLE TATT I BRUK 

Lørdag 30. august

Kl. 15:00        Professor Ragnar Pedersen holder et foredrag i St. Torfinn kirke: “St. Torfinn menighet og kirke jubilerer”

Kl. 16:00        En liten historisk utstilling i underetasjen ved Terje F. Godager: “Kirkens klenodier og litt fra arkivet”

Kaffe, te og kaker

Søndag 31. august

Kl. 11:00        Pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig

Deretter utvidet kirkekaffe og åpen utstilling: “Kirkens klenodier og litt fra arkivet”

Publisert i Aktiviteter, Nyheter

Hamar kirkeakademi

Vi oppfordrer alle i menigheten til å møte opp tirsdag 26 august kl. 19.00, Storhamar kirke, menighetssalen.

Professor Sidsel Lied, Høgskolen i Hedmark, holder foredrag om:

Kjærlighet og ondskap: Verdi-er og dialoger i minnematerialet fra Domkirkeplassen i Oslo etter 22. juli 2011
Sidsel Lied har gransket hilsener som ble lagt på Domkirke-plassen i Oslo etter terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Hun setter søkelys på hvordan kjærlighet og ondskap kommer til uttrykk i disse hilsenene, og spør: Hvilke verdier presenteres som truet av terroristen, i dette materia-let? Og hvilke verdier løftes fram som viktige for samfunnet å slå ring rundt og verne om?

Møtet arrangeres i samarbeid med K-forum på Hamar.

Kirkeakademiet e r takknemmelig for en donasjon kr 50. Studenter gratis.

Se høstens PROGRAM for Hamar kirkeakademi

Publisert i Aktiviteter, Nyheter