Messe på litauisk

Valdemaras Lisovskis (foto: Peter Bjerke 2012-08-30)Vi inviterer til messe på litauisk søndag 12. april kl. 14:00 i St. Torfinn. Det er p. Valdemaras LISOVSKIS som skal feire messe.

Det var en god start i dag, med ganske mange som kom til vår første messe på litauisk.

Publisert i Aktiviteter, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Messen på Tynset 22.3 må avlyses

Pga. sykdom må dessverre messen på Tynset søndag 22.3 kl. 17 avlyses.

Det blir messe på Hamar kl. 11 som normalt

Publisert i Aktiviteter, Nyheter, Tynset | Legg igjen en kommentar

DEN STILLE UKE – PÅSKENS HELLIGE TRIDIUUM

Ved vesper skjærtorsdag innledes Påskens hellige triduum, som symboliserer de tre dagene for Kristi lidelse, død og begravelse. Triduum varer til og med vesper påskedag.

Opprinnelig ble hele historien om Jesu død og oppstandelse feiret på en eneste dag, søndagen. Men fra valfartene til Det hellige Land, som begynte på slutten av 300-tallet, er det bevart livfulle vitnesbyrd om hvordan kirkene ble brukt til å dramatisere hendelsene fra evangeliet. Påskens liturgi slik vi kjenner den i dag fikk sin endelige form under pave Pius XII i 1955.

Lørdag 28. mars     kl. 16:00   Messe på tagalog
Søndag 29. mars      kl.11:00   Palmesøndag
Torsdag 02. april     kl.18:00   Skjærtorsdag med vask og tilbedelse til kl.21:00
Fredag 03. april       kl.15:00   Langfredag liturgi og etterfulgt med Korsveien
Lørdag 04. april       kl. 13:00   Velsignelse av påskemat
                                   kl. 15:00   Velsignelse av påskemat
                                   kl. 22:00   PÅSKEVIGILIEN
Søndag 05. april       kl.11:00    Herrens oppstandelse
                                   kl. 15:00    Messe på vietnamesisk

Publisert i Aktiviteter, Nyheter

Familiemesse søndag 15. mars

KatekeseVi setter barna og familiene litt i sentrum, når vi feirer søndagens høymesse kl. 11. En gang i måneden feirer vi familiemesse, hvor vi vil at salmer og preken spesielt tilpasses våre minste. Velkommen til alle!

p. Tan

Publisert i Aktiviteter, Katekese, Nyheter

Påmelding til NUKs konfirmantleir

NUKs konfirmantleir 2015

Påmelding til konfirmantleir er nå åpent igjen. Meld deg på snarest for å sikre plassen din før det blir fullt. Frist for påmelding er førstkommende søndag 15.03.15.

https://www.checkin.no/event/11285/nuks-konfirmantleir-2015https://www.checkin.no/event/11285/nuks-konfirmantleir-2015

Publisert i Aktiviteter, HAUK, Katekese, Nyheter

Pater Phu Nguyen på besøk 8. mars

Foto: Mats Tande 2012-09-29p. Phu Nguyen, sogneprest i St. Johannes i Oslo, skal feire messe for vår menighet søndag 8. mars.

Skriftemål
p. Phu skal komme tidlig, slik at de som ønker å motta skriftemål, botens og forsoningens sakrament, kan gjøre dette fra kl.10:00.

Publisert i Aktiviteter, Nyheter

Brev fra biskopen

Her kan du lese brevet fra biskop Bernt I. Eidsvig som er lest opp i alle menighetene vedrørende siktelsen om at bispedømmet har registrert flere katolikker som medlemmer enn det er grunnlag for.

Brev til presteskapet og menighetene 27_02

Publisert i Nyheter

Velkommen til katekese lørdag 7. mars

Det er katekeseundervisning igjen på lørdag 7. mars. Vi starter denne gangen med messe i kirken kl. 10:30, da de eldste barna skal gå med innsamlingsbøsser på byen, til inntekt for Caritas sin fasteaksjon.

Foreldrene er som vanlig invitert til å være med i messen sammen med barna.

Les mer om: Fasteaksjonen 2015: Skaperverket: Vår gave – vårt ansvar!

Publisert i Aktiviteter, Katekese, Nyheter

Messe på litauisk

Valdemaras Lisovskis (foto: Peter Bjerke 2012-08-30)Vi inviterer til messe på litauisk søndag 22. mars kl. 14:00 i St. Torfinn. Det er p. Valdemaras LISOVSKIS som skal feire messe.

Publisert i Uncategorized

Fastemandat for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift 2015

  1. Bot er en del av kristenlivet. Boten minner om og er uttrykk for omvendelsen som vi alle er forpliktet til, for å komme nærmere Kristus og våre lidende medmennesker.
  2. Boten er spesielt knyttet til skriftemål og personlig omvendelse, men også til årets fredager, til forberedelsen av store høytider og hendelser i livet og til andre felles botshandlinger i Kirken.
  3. Boten kan komme til uttrykk ved faste, dvs. ved å spise mindre enn vanlig, og ved abstinens, dvs. å avstå fra kjøtt eller annen føde. Boten kan også komme til uttrykk ved mer intens innsats i bønn og karitativt arbeid enn vanlig.
  4. Fastetiden er tiden for individuell og kollektiv forberedelse til påskehøytiden, bl.a. gjennom bot og korsveisandakter. Særlig følger vi dem som skal døpes under påskevigilien. Fastetiden begynner askeonsdag (i år: 18. februar). Denne dag samt langfredag (i år: 3. april) er felles faste- og abstinensdager i hele Kirken. Disse dager innbys vi også til å delta i de spesielle liturgiske feiringer.
  5. Fastebudet gjelder alle fra fylte 18 år til fylte 59 år, abstinensbudet alle fra fylte 14 år. Sykdom og andre spesielle forhold begrunner unntak fra faste- og abstinensbudet.

vapenOslo, 16. februar 2015.

✠ BERNT I. EIDSVIG CAN.REG.

Biskop av Oslo
og ap. administrator i Trondheim stift

Publisert i Aktiviteter, Katekese, Nyheter