Familiedag og katekeseavslutning

Katekeseavslutning2

Image | Postet den by

Valg til menighetsrådet

Valget skal foregå  i perioden f.o.m søndag 12.juni t.o.m søndag 19 juni. Stemmesedler med kandidatene skal ligge på bordet ved inngangen til kirka. Der skal urnene stå også. Alle som er voksne og er registrert i  St.Torfinn menighet kan stemme. Man kan stemme på maks.6 kandidater ved å sette kryss i ruten for hver kandidat man ønsker å stemme på. Stemmeseddelen legges i en konvolutt som forsegles. Deretter legges denne i en ny konvolutt med navn , adresse og fødselsdato , og legges i stemmeurnen. De som ikke har anledning til å komme i kirken i valgperioden ,  kan sende stemmeseddelen i posten til St.Torfinn menighet v/Valgkomiteen ,Torggaten 113,2317 HAMAR. Den må postlegges senest 15.juni.

Det skal velges 6 representanter til menighetsrådet og 1 vararepresentant

Menighetsrådet konstituerer seg selv.

For menighetsrådet blir de 6 som for flest stemmer valgt, den neste blir vararepresentant

 Kandidater til menighetsrådet (i alfabetisk rekkefølge)

 

1.  ADAMCZYK  TOMASZ

polsk

2.  JOHNSEN  C. REMEDIOS

filippinsk

3.  KARLSEN  NILS  ARVE

norsk

4.  KRZEWSKI  GRZEGORZ

polsk

5.  NIEWEGLOWSKA  IWONA

polsk

6.  OTTESEN  HELGE

norsk

7.  RUCKE  ROBERTINA

litauisk

8.  SALCEDO  CARLOS

norsk/peruansk

9.  ØIENINGER MARIT

norsk

Publisert i Uncategorized

Pontifikal messe med ferming

PONTIFIKAL MESSE MED FERMING

HAMARDOMEN PÅ DOMKIRKEODDEN

Adresse: Strandvegen 100, 2315 Hamar

SØNDAG 05. JUNI 2016, Kl. 11.00

           

 

Møte og øving:

Torsdag 02. Juni 2016:

Kl.18.00: Messe

Kl.18.30: Øve for årets konfirmanter sammen med faddere i St.Torfinn kirke.

Søndag 05. juni 2016:

kl.10:30: Alle møter senest i Domkirkeodden

Publisert i Uncategorized

Søndagsblad uke 18-19

Dette galleriet inneholder 2 bilder.

Gallery

Søndagsblad uke 14-15

Dette galleriet inneholder 4 bilder.

 

Gallery

Besøk fra nabo

Søndag 17. april kommer vår naboer som leier Sunnivahuset, Frelsesarmeen på besøk etter høymessen. Bak gjerne en kake til kirkekaffen!

Publisert i Uncategorized

Foreldremøte

Vi minner om foreldremøte til alle foreldre til årets konfirmanter. Møtet vil ta sted i kirken mens konfirmantene har undervisning, lørdag 9. april 10.30! I tillegg er det messe 13.30. Vel møtt!

Publisert i Uncategorized

Søndagsblad uke 11-12

Trykk på bildene for å få opp større bilde

Publisert i Uncategorized

KATEKESEUNDERVISNING 

Lørdag 6. mars: 

Kl.10.30:Katekeseundervisning for 2. – 7. klasse 

Kl.10.30:Foreldrene til barna som går i 3.klasse skal ha møte med prestene i kirken om forberedelse til årets første kommunion for begge gruppene.

 

 

Lørdag 12.mars:

Kl.10.30:Katekeseundervisning for 8. – 9. Klasse 

Kl.10.30:Foreldrene for årets konfirmanter skal ha møte med prestene i kirken om forberedelse til årets ungdommer før de skal motta fermingens sakrament.

Publisert i Uncategorized

Litauisk messe

Det er litauisk messe førstkommende søndag, 28. februar kl. 13.00.

Det står ikke på søndagsbladet på grunn av misforståelser. Beklager for dette!

Publisert i Uncategorized