En hilsen fra ortodokse St.Sunniva kapell

I noen år nå har vi hatt gleden av å være gjester og medlemmer i St. Torfinn menighet, og vi har fått dele Eukaristien sammen. St. Torfinn og Den Latinske Katolske Kirke er blitt også vår kirke, hele familiens kirke, det er en stor glede å møtes om den felles tro og forståelse vi bærer i vårt hjerte. Det er godt å ha et hjem, et kirkelig hjem med venner som feirer den samme troens store Mysterium som vi deler felles med den tidlige Kirke. Og vi feirer nå den viktigste uke for vår tro, for vår frihet i Herren Jesus Kristus.

Allerede onsdagen i Den Stille Uke, om kvelden, feires det store Mysterium, Eukaristien her i kapellet etter bysantinsk og jødisk tradisjon. Døgnet begynner ved solnedgang og derfor er nattmåltidet døgnets første måltid. Søndagen, Påskedag, hilser vi hverandre med den store fredshilsen: Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden! For vi tror og vet at livet har vunnet gjennom Herrens seirende gjerning i vårt sted. Menneskesønnen har kjøpt oss fri fra livets slaveri. Han har oppfylt sitt eget ord i Evangeliet etter St. Johannes 8,36: «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

Frihet blir dessverre i dag sett som retten til å gjøre som vi vil, men for noen av oss er det å være frigjort noe helt annet. For som Jesus sier i sin Yppersteprestelige bønn i Evangeliet etter St. Johannes 17: «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet.» (Joh. 17,15-17 ), vi er ikke som andre, vi er et frikjøpt, frigjort folk og vi er arvinger. Så er vi ikke bundet av denne verdens forventninger og krav, vi er et annerledes folk.

Når jeg leser aviser, ser hvilke krav som stilles blir jeg skremt. Særlig skremt er jeg av de kravene som stilles til de unge, de er umenneskelige eller i alle tilfelle ikke nestekjærlige. Det stilles så mange krav som man umulig kan oppnå, det er bare å se hva som skrives. Du må se elegant ut, være en ener på skolen, ha mange venner, gjerne topptrent eller svært musikalsk. Rommene for å gjøre feil er blitt minimale og hvem vet hva, men gleden i det hele er at vi er frikjøpt fra alle disse umenneskelige og smertefulle kravene, for vi tilhører ikke verden. Våre liv leves i Kirken, i tilgivelsen og nåden hvor vi gjør vår gjerning Gud til ære og vår medmennesker til gavn. Vår frihet er ikke en rett til å synde og gjøre umoral, men er frihet som løser oss fra dette. Vi har ikke fått rett til, men vi er frikjøpt fra det som er vondt og vanskelig, og ikke minst den siste fiende vi alle møter: Døden.

Derfor er den uken vi nå er inne i en gledens uke i all sin smerte, for vår smerte er lagt på Ham som gikk på korset i vårt sted. Korset, dette dødens symbol hvor Herren henger i vårt sted, blir for oss livets symbol, gledens symbol på grunn av underet på ukens første dag: Den tomme grav, møtene med Herren og lovsangen som fylte disiplenes hjerter. Hvilken glede, hvilken fryd. Sønnen har frigjort oss og vi er virkelig fri til å være mennesker, medmennesker og kallet til å være et alternativ til denne verdens tyranni.

Så hilser vi hverandre Påskedag med ordene: Kristus er oppstanden! Ja, han
er sannelig oppstanden!

Ha en velsignet stille uke og en god påske. Vi sees til liturgi og Messe.

+ Fader Fredrik

Om St. Torfinn katolske kirke

St. Torfinn menighet er den lokale katolske menigheten i Hamar og størstedelen av Hedmark fylke.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.