Paven annonserer at han abdiserer 28. februar

Nyheten fra RomeReports.

pope_benedict_xvi_2283x1691Pave Benedikt er første pave siden 1415 som velger å avtre fra sitt embede som Den Katolske Kirkes overhyrde slik han har mulighet til ifølge Kirkeretten. Hans begrunnelse er sviktende styrke grunnet høy alder. Paven beskriver hvordan han iløpet av de siste to måneder har erfart at han ikke lenger klarer å utøve de plikter som hører til hans embede. Paven melder så at han vil trekke seg tilbake og tilbringe tid i bønn og refleksjon. Selve abdiseringen skjer 28. februar kl. 20:00.

Til høyre på denne siden kan du lese en oppdatert liste med nyhetsinnslag fra katolsk.no etterhvert som de dukker opp. Se også de andre katolske nyhetskanalene på egen liste.

Fra katolsk.no: 

Kjære brødre. Jeg har ikke bare sammenkalt dere til dette rådsmøtet av hensyn til de tre kanoniseringene, men også for å formidle til dere en avgjørelse som er svært viktig for Kirkens liv. Etter gjentatte ganger å ha ransaket min samvittighet fremfor Gud, har jeg kommet frem til at jeg, grunnet høy alder, ikke lenger er skikket til å utøve det petrinske embete på en tilfredsstillende måte. Jeg er fullstendig klar over at denne tjenestens vesen er av åndelig art, og at den derfor ikke bare må utøves ved ord og gjerning, men i minst like stor grad gjennom bønn og lidelse. Ikke desto mindre er dagens verden gjenstand for mange raske endringer, og den rystes av spørsmål som er dypt relevante i forhold til troens liv. Dette betyr at det er nødvendig med både mental og kroppslig styrke for å sitte på Peters stol. Denne styrken har blitt svekket i meg i en slik grad at jeg har måttet erkjenne min manglende evne til på en tilstrekkelig måte å fylle tjenesten som er meg betrodd.

Av denne grunn og med klar bevissthet om handlingens alvor og i full frihet, erklærer jeg at jeg frasier meg embetet som biskop av Roma og etterfølger av Sankt Peter, et embete som ble meg betrodd av kardinalene den 19. april 2005. Dette betyr at fra 28. februar 2013 kl 20.00 er bispestolen i Roma, Sankt Peters stol, vakant. Det må innkalles til et konklave for å velge den nye paven av dem hvis ansvar det er.

Kjære brødre, jeg takker dere svært oppriktig for all den kjærlighet og det arbeide dere har støttet meg med i min tjeneste og ber om forlatelse for alle mine feil. Og nå, la oss betro Den hellige kirke til vår øverste hyrde, vår Herre Jesus Kristus, og bønnfalle hans hellige mor, Maria, om at hun må bistå kardinalfedrene med sin moderlige omsorg i valget av en ny pave. Når det gjelder meg selv, ønsker jeg også hengivent å tjene Guds hellige kirke i fremtiden gjennom et liv viet til bønn.

Om St. Torfinn katolske kirke

St. Torfinn menighet er den lokale katolske menigheten i Hamar og størstedelen av Hedmark fylke.
Dette innlegget ble publisert i Nyheter og merket med , . Bokmerk permalenken.