Katekese

Det å formidle troen i ord og gjerning er et universelt kall som gjelder alle kristne, men det er først og fremst foreldrene som er forpliktet til å oppdra barna i troen og det kristne liv gjennom ord og eksempel (CCL 774.2). Det samme gjelder gudmor/gudfar og faddere. Menighetens katekese er et supplement til den trosopplæring som skjer i hjemmet.

I katekesen i menigheten blir det lagt vekt på trosformidling gjennom opplæring, gjennom liturgien, gjennom bønn og gjennom vårt dagligliv, mens barne- og ungdomsarbeidet begynner med det siste og har som mål å hjelpe barn og ungdom til å vokse i troen og føle seg hjemme i menighetens sosiale liv.

Dersom du ønsker å vite mer om katekese, kan du lese mer her.