Katekeseundervisning 2015-2016

Sted: St. Torfinn kirke, Hamar
Tid: Kl. 10:30  |  Messe: Kl. 13:30

Undervisningen avsluttes etter messen. Foreldre er hjertelig velkommen til messen.

Påmeldingsskjema for:

BARNEGRUPPE (2. – 3. klasse) – forberedelse til Første Hellige Kommunion
JUNIORGRUPPE I (4.-5. klasse)
TWEENGRUPPE (6.-7. klasse)
KONFIRMANTGRUPPE (8.-9. klasse)

 • Lørdag 5. september 2015 – ALLE
  Oppstart for katekeseundervisning for 2. – 9. klasse
  Foreldremøte for konfirmantkandidater (9. klasse)
 • Lørdag 24. oktober 2015 – ALLE
  Undervisning og messe
  Konfirmanthelg for 8. og 9. klasse. Obligatorisk
 • Lørdag 7. november 2015 – kun 2.-7. klasse
  Undervisning, og messe
 • Lørdag 21. november 2015 – kun konfirmanter
  Undervisning og messe
 • Lørdag 5. desember 2015 – kun 2.-7. klasse
  Undervisning og messe
 • Lørdag 12. desember 2015 – kun konfirmanter
  Undervisning og messe
 • Lørdag 9. januar 2016 – kun 2.-7. klasse
  Undervisning og messe
 • Lørdag 23. januar 2016 – kun konfirmanter
  Undervisning og messe
 • Lørdag 6. februar 2016 – kun 2.-7. klasse
  Undervisning og messe
 • Lørdag 13. febrar 2016 – kun konfirmanter
  Undervisning og messe
 • Lørdag 5. mars 2016 – kun 2.-7. klasse
  Undervisning, og messe
 • Lørdag 12. mars 2016 – kun konfirmanter
  Undervisning og messe
 • Lørdag 2. april 2016 – kun 2.-7. klasse
  Undervisning og messe
 • Lørdag 9. april 2016 – kun konfirmanter
  Undervisning og messe
 • Lørdag 7. mai 2016 – kun 2.-7. klasse
  Undervisning og messe
 • Lørdag 21. mai 2016 – kun konfirmanter
  Undervisning og messe
 • Lørdag 11. juni 2016 – ALLE
  Avslutning for katekese: Messe etterfulgt med grillfest.

(Ikke alle katekeser avholdes 1. lørdag i måneden. Grunnen er at datoene må tilpasses ferier og helligdager)

DATO FOR FØRSTE KOMMUNION:
Gruppe 1: lørdag 28. mai 2016
Gruppe 2: søndag 29. mai 2016

(Øvelse for første kommunion barna: fredag 27. mai 2016)

DATO FOR FERMING: 5. juni 2016
STED: Hamardomen på Domkirkeodden, Strandvegen 100, Hamar
(Øvelse for årets konfirmanter torsdag 2. juni 2016, kl.18:00 i St.Torfinn kirke)