Første Hellige Kommunion

Dåpen og fermingen peker frem mot eukaristien, som er selve hjertet i den kristnes liv.

Eukaristi betyr takksigelse. Den kristne takker stadig Gud for Hans velgjerninger. Men her takker vi Ham for det største av alt: Vår frelse som ble fullbragt ved Kristi offer på korset.

I messens første del, Ordets gudstjeneste, er det Gud som taler til oss gjennom sine profeter og apostler, og gjennom Kristi egen røst i Evangeliet. Lesningene varierer gjennom årets tider. Ved å fordype oss i Hans liv og lære, får vi hjelp til å følge i Kristi fotspor. Med denne innsikt går vi så over i messens annen del, selve Eukaristiens feiring. Der oppfyller vi Jesu bud: «Gjør dette til minne om meg.» Det som kunne ha vært et rent minne om en begivenhet i fortiden, blir her, ved Åndens påkallelse over offergavene, til nåtid og nærvær.

Vi sitter ved nattverdsbordet, der Kristus feiret sitt påskemåltid. Han gir seg selv til oss under brødets og vinens skikkelser, slik Han sier: «Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham.» (Joh. 6,56). Ved at Han tar oss med i sitt offer tar Han del i hele vår tilværelse, våre håp og skuffelser, vår gode vilje og våre nederlag. Han renser vårt hjerte og forlater vår synd. Han løfter vårt liv inn i sitt, og gir oss sitt liv igjen. Slik fornyes vi hver gang vi feirer messen.

Når vi i tro mottar Hans legeme og blod, styrkes det nye liv i oss. «Den som spiser dette brød skal leve i all evighet». (Joh. 6, 58). Samtidig er det dette ene brød og denne ene kalk som forener oss med hverandre. Det er en kommunion som bygger fellesskapet, virker forsoningen og skaper freden. Slik bygges kirken.

(kilde: katolsk.no)

ALDER: I St. Torfinn menighet er forberedelsen til å motta den Første Hellige Kommunion ettårig og starter normalt i 3. klasse (7-8. års alderen). Dersom kandidaten er eldre ordnes det med et tilrettelagt program for den enkelte.

STED: Normalt feires Førstekommunion i St. Torfinn Kirke. Dersom barn i menigheten skal motta sin Første Hellige Kommunion i et annet land eller en annen menighet i Norge, må dette meldes sognepresten i god tid.

Se årsprogram for katekesen

DATO FOR FØRSTE KOMMUNION:
Gruppe 1: lørdag 28. mai 2016
Gruppe 2: søndag 29. mai 2016
(Øvelse for første kommunion barna: fredag 27. mai 2016)