Praktisk informasjon om Katekesen

Katekesens klasser i St. Torfinn er delt inn i fire grupper:
BARNEGRUPPE (2. – 3. klasse) – forberedelse til Første Hellige Kommunion
JUNIORGRUPPE I (4.-5. klasse)
TWEENGRUPPE (6.-7. klasse)
KONFIRMANTGRUPPE (8.-9. klasse)

Program for undervisningsdagen:
Kl.10:30 Møte i kirken.
Kl.10:40-12:00 Undervisning i gruppene.
Kl.12:00-12:30 Pause.
Kl.12:30-13:30 Undervisning og feberedelse til messen.
Kl.13:30-14.15 Messe og avsluttning.

For datoer, se: Kalender for katekeseundervisningen 2015-16

1. Registreringsskjema for påmelding må fylles ut og leveres på menighetskontoret eller til kateketer:

Påmelding 2.-3. klasse (første kommunion)
Påmelding junior og tweens gruppe (4.-7. klasse)
Påmelding konfirmanter (8.-9. klasse)

2. Dåpsattest: For 3. og 9. klasse. Kopi av dåpsattest må leveres på sammen med registeringsskjemaet til kateketen.

3. Kontingent ønskes betalt på nettbank til konto 1800 22 10300.
2-3. klasse betaler kr. 350,00
4-5. klasse ……….. kr. 350,00
6-7. klasse ……….. kr. 350,00
Konfirmant ………. kr. 500,00
Søskenmoderasjon, kr. 150,00 for hvert barn nr.2 og flere.

Fristen for innlevering og betaling er 24.10.2015 .

Barnet anses som påmeldt når disse tre tingene er gjort.

Ta kontakt med kateketene, p. Wojciech eller meg hvis det er noe dere lurer på.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen,

p. Tan Peter Duc Do
Sogneprest