Messetider / Mass Schedule

SØNDAGER / Sundays

1. Søndag / First Sunday

09.00  Messe på polsk / Mass in Polish

11.00  HØYMESSE / High Mass in Norwegian

13.00  Messe på vietnamesisk / Mass in Vietnamese

2. Søndag / Second Sunday

11.00     HØYMESSE / High Mass in Norwegian

14.00    Messe på engelsk/ Mass in English

16.00      Messe på polsk / Mass in Polish

3. Søndag / Third Sunday

09.00   Messe på polsk / Mass in Polish

11.00     HØYMESSE / High Mass in Norwegian

13.00    Messe på vietnamesisk / Mass in Vietnamese

4. Søndag / Fourth Sunday

09.00     Messe på engelsk / Mass in English

11.00     HØYMESSE / High Mass in Norwegian

14.00     Messe i Tynset / Mass at Tynset

16.00     Messe på polsk / Mass in Polish

5. Søndag / Fifth Sunday

09.00     Messe på Polsk / Mass in Polish

11.00     HØYMESSE / Sung High Mass in Norwegian

LØRDAGER / Saturdays

18.00    Messe / Mass

11.30     Familiemesse / Family Mass in Norwegian (kun 1. og. 2. lørdag / only 1st and 2nd Saturday)

13.00    Messe på litauisk / Mass in Lithuanian (Kun 3. søndag / only 3rd Saturday)

 

HVERDAGER / Weekdays

Tirsdag / Tuesday      

17.15         Tilbedelse / Adoration of the Blessed Sacrament

 18.00       Messe

Onsdag / Wednesday      

17.15         Tilbedelse med vesper / Adoration of the Blessed Sacrament with vesper

 18.00       Messe

Torsdag / Thursday

17.15         Tilbedelse med rosenkrans / Adoration of the Blessed Sacrament with rosary

 18.00       Messe

Fredag / Friday

17.15         Tilbedelse / Adoration of the Blessed Sacrament

 18.00       Messe

MESSESTEDER / Mass Stations

Tynset          14.00      4. søndag i måneden – se søndagsbladet for mer info

Fourth sunday in the month. See Mass sheet, or this webpage for info

ANNET / Other

SKRIFTEMÅL / Confessions

10.30      Hver søndag er det mulig å skrifte før messen /   Sunday before High Mass                  

Andre tider kan avtales med prestene /  Contact the priests for other times

            

 *     Husk alltid å lese siste utgave av søndagsbladet i tilfelle det er endringer i forhold til det faste liturgiske programmet. Please refer to the latest issue of the Mass Sheet for changes to the regular liturgical programme.